Hakkımızda

Hakkımızda

Kuruluş
Tarihi
: 15 ocak
1993
Yayın
formatı
: %70 Türkçe
(%40  Pop, %10 TSM,  %20 THM)  %30 Yabancı Müzik
Frekans  : FM 105.5
Mhz
Yayın
Alanı
: 1000 Watt,
Konya merkez ve 150 km çapındaki ilçeler.
Yayın
sistemi
: Bilgisayar
destekli  yayın ve otomasyon  sistemi

 


1990’ların başında kurulan özel radyolar artık yeni bir medya düzenin ve çok
sesli  yayıncılığın habercisiydi. Bu dönemde ulusal yayın yapan radyolarla
birlikte, yayın yaptığı şehrin insanlarıyla kısa zamanda sıcak bağlar kuran
yerel radyolar da kuruldu. Yerel radyolar insanlardaki “radyo” algısını da
değiştirmeye başladı zira artık insanlar radyoyu sadece bilgiye ulaştıkları,
eğlendikleri, müzik dinledikleri bir iletişim aracı değil aynı zamanda
ulaşılabilir bir dost olarak görmeye başladı. 1993 yıllında Konya’da kurulan,
ağırlıklı olarak Türkçe Sözlü Pop Müzik yayını yapan Radyo Net de yıllarca
dinleyicisiyle özel bağlar kurabilmiş radyoların başında gelir


90lı
yıllar artık nostaljisinin yapıldığı, o dönem çocuk veya genç olanların bugün
yetişkin olduğu, anılarda yer etmiş, kendine has bir zaman dilimi.  Bu zaman
diliminde Konya’da olanların önemli bir bölümünün hatıralarında ek olarak Radyo
Net de vardır hiç kuşkusuz. Bunun çeşitli sebepleri var elbette ama en
önemlilerinden birisi ilklerin radyosu olmasıdır diyebiliriz. Şehirdeki yabancı
müzik yayının ilk kez yapıldığı radyodur, bunun dışında tematik programlarıyla
da farklılığını ortaya koymuştur. Haftanın belli saatlerinde Türkçe sözlü pop
müzik dışında, müziğin diğer türlerine de belli saatlerde yer vermiştir. İlk kez
blues ve jazz üzerine programlar, Klasik Batı Müziği’nin önemli eserleri
konusunda uzman programcılar tarafından hazırlanıp sunulmuştur. Müziğin evrensel
ruhunu yerel bir radyo istasyonundan yaymayı başararak Konya’da farklı bir yere
sahip olmuştur. Türk müziğinin ustaları, Klasik Osmanlı Müziği, Türk Halk Müziği
de yine konuya vakıf, müzik bilgisi yüksek programcıların sunumuyla Radyo Nette
kendisine yer bulmuştur.                             

         

 
Radyo ve dinleyicisi arasında özel bir bağ kuruludur. Bu bağ; hedef kitlelerine
ulaşmak, zihinlerinde yer edinmek isteyen firmalar için dinleyiciye güven veren
bir köprü görevi görür. Bu nedenle ulusal firmalar için yerel radyoların yeri
hep özel olmuştur.  Ulusal firma açısından, yerel radyonun hedef kitleye ulaşma
kabiliyeti diğer mecralarla kıyaslandığında eşsizdir.

 


Radyo
dinlerken hayal gücü devreye girer, sesler zihinlere resimler çizer, bu yönüyle
tıpkı kitap okumak gibidir radyo dinlemek ve radyo asla bitmeyecek en renkli, en
fantastik yayın mecrasıdır.  Radyo Net de yıllarca dinleyenlerine en güzel, en
renkli sesleri duyurmanın kıvancını yaşamıştır. Dinleyicileriyle yıllarca süren
ve kopmamacasına kurulan bağlar nesilden nesile yenileniyor ve Radyo Net çağın
yeniliklerini geçmişin tecrübesiyle harmanlayıp ilklerin radyosu olmaya devam
ediyor

 


Güzel
yurdumuzun sayılı büyükşehirlerinden olan Konya’da; 1993’ten bu yana, FM 105.5
frekansından 24 Saat kesintisiz  yayın yapan  Radyo NET, “Güvenilir Haber,
Kaliteli Müzik, Etkili Reklam”  sloganını kendisine ilke edinmiştir. Yüz
binlerce dinleyici; Radyo NET’in kaliteli müzikleriyle eğleniyor,  doğru
haberleriyle bilgileniyor. Üretici ve satıcılar da; reklâmları konusunda, Radyo
NET’in  “Deneyimli Reklâm Kadrosu”‘na güveniyor.

 


Çünkü
Radyo NET; 

reklâm
uygulamasının stratejide öngörülen hedefe  ancak doğru bir ekip ve doğru bir
zamanlama ile  ulaşabileceğine inandı.  Reklamcılığın bir tanıtım, iletişim,
pazarlama  ve satış hedefine yönelik olduğunu bildiği gibi,  reklâm verene imaj
ve saygınlık kazandırdığını da unutmadı. Radyo Net’in yayın çizgisini,  reklâm
satış hedefini bilen Konya ’lı reklâm verenin yanı sıra,  Konya dışından da
birçok seçkin firma ve reklâm ajansı,  hedef kitleye hesaplı ve en kısa yoldan
ulaştı. Firmaların ulusal kampanya planlamasında,  hedef kitleye ulaşmasını
engelleyen  stratejik hatalara düşmemesi için, pilot bölge seçilen illerde
uygulanan  yerel kampanyalar daha çok başarıya ulaşmaktadır. Bulunduğu ilin
sosyo-ekonomik yapısını iyi bilen  Radyo NET, bölgeye ait özellikleri de dikkate
alarak,  daha geniş hedef kitleye ulaşmış… Ve reklâm verenlerin satış
grafiğinde  gözle görülür artışlar sağlamıştır. Ticari bir zihniyetle
düşünülürse; daha fazla kişiye ulaşılabilen, bir grubun, bir cemaatin,  ya da
bir siyasi organizasyonun himayesine girmeden  halkının tümünü ayrım gözetmeden
kucaklayan, “KALİTELİ” bir “RADYO”, sizi daha “NET” tanıtır…

 


TÜM BU ÖZELLİKLERİ İÇ ANADOLU’NUN EN BÜYÜK ŞEHİRLERİNDEN KONYA’DA SADECE BİR
RADYO TAŞIYOR;


   


   

Yapılan
araştırmalarda, dinleyici profili bakımından, Radyo NET daima en seçkin
dinleyici kitlesini elinde tutmuştur.


Radyo NET dinleyenlerinin:

%33,8’i : üniversite,
%37,6’sı

:

lise,
%21,3’ü

:

ortaokul,
%7,3’ü

:

ise diğer
grup eğitim düzeyindedir.
 

 
%24,5’i

:

serbest
meslek (esnaf, işadamı…),
%17,2’si

:

ev hanımı,
%12,9’u

:

işçi-memur, 
%24’ü

:

ise diğer
meslek gruplarındadır…
 

 
%46.6’sı

:

erkek,
%53.4’ü

:

bayan.
 

 
%42.2’si

:

20-33 yaş
arası,
%29.6’sı

:

33-50 yaş
arası,
%18,3’ü

:

15-20 yaş
arası, 
%7,1’i   50-65 yaş
arası,
%2.8’i   diğer yaş
gruplarında yer almaktadır.