Hakkımızda

Kuruluş             :  15 ocak 1993
Yayın formatı  :  %70 Türkçe (%40  Pop, %10 TSM,  %20 THM)  %30 Yabancı Müzik
Frekans            :  FM 105.5 Mhz
Yayın Alanı      :  1000 Watt, Konya merkez ve 150 km çapındaki ilçeler.
Yayın sistemi  :  Bilgisayar destekli  yayın ve otomasyon  sistemi

 

 

 

           1990’ların başında kurulan özel radyolar artık yeni bir medya düzenin ve çok sesli  yayıncılığın habercisiydi. Bu dönemde ulusal yayın yapan radyolarla birlikte, yayın yaptığı şehrin insanlarıyla kısa zamanda sıcak bağlar kuran yerel radyolar da kuruldu. Yerel radyolar insanlardaki “radyo” algısını da değiştirmeye başladı zira artık insanlar radyoyu sadece bilgiye ulaştıkları, eğlendikleri, müzik dinledikleri bir iletişim aracı değil aynı zamanda ulaşılabilir bir dost olarak görmeye başladı. 1993 yıllında Konya’da kurulan, ağırlıklı olarak Türkçe Sözlü Pop Müzik yayını yapan Radyo Net de yıllarca dinleyicisiyle özel bağlar kurabilmiş radyoların başında gelir

 

                90lı yıllar artık nostaljisinin yapıldığı, o dönem çocuk veya genç olanların bugün yetişkin olduğu, anılarda yer etmiş, kendine has bir zaman dilimi.  Bu zaman diliminde Konya’da olanların önemli bir bölümünün hatıralarında ek olarak Radyo Net de vardır hiç kuşkusuz. Bunun çeşitli sebepleri var elbette ama en önemlilerinden birisi ilklerin radyosu olmasıdır diyebiliriz. Şehirdeki yabancı müzik yayının ilk kez yapıldığı radyodur, bunun dışında tematik programlarıyla da farklılığını ortaya koymuştur. Haftanın belli saatlerinde Türkçe sözlü pop müzik dışında, müziğin diğer türlerine de belli saatlerde yer vermiştir. İlk kez blues ve jazz üzerine programlar, Klasik Batı Müziği’nin önemli eserleri konusunda uzman programcılar tarafından hazırlanıp sunulmuştur. Müziğin evrensel ruhunu yerel bir radyo istasyonundan yaymayı başararak Konya’da farklı bir yere sahip olmuştur. Türk müziğinin ustaları, Klasik Osmanlı Müziği, Türk Halk Müziği de yine konuya vakıf, müzik bilgisi yüksek programcıların sunumuyla Radyo Nette kendisine yer bulmuştur.                             

 

 

            Radyo ve dinleyicisi arasında özel bir bağ kuruludur. Bu bağ; hedef kitlelerine ulaşmak, zihinlerinde yer edinmek isteyen firmalar için dinleyiciye güven veren bir köprü görevi görür. Bu nedenle ulusal firmalar için yerel radyoların yeri hep özel olmuştur.  Ulusal firma açısından, yerel radyonun hedef kitleye ulaşma kabiliyeti diğer mecralarla kıyaslandığında eşsizdir.

 

 

          Radyo dinlerken hayal gücü devreye girer, sesler zihinlere resimler çizer, bu yönüyle tıpkı kitap okumak gibidir radyo dinlemek ve radyo asla bitmeyecek en renkli, en fantastik yayın mecrasıdır.  Radyo Net de yıllarca dinleyenlerine en güzel, en renkli sesleri duyurmanın kıvancını yaşamıştır. Dinleyicileriyle yıllarca süren ve kopmamacasına kurulan bağlar nesilden nesile yenileniyor ve Radyo Net çağın yeniliklerini geçmişin tecrübesiyle harmanlayıp ilklerin radyosu olmaya devam ediyor

 

 

Güzel yurdumuzun sayılı büyükşehirlerinden olan Konya’da;
1993’ten bu yana, FM 105.5 frekansından 24 Saat kesintisiz  yayın yapan
Radyo NET, “Güvenilir Haber, Kaliteli Müzik, Etkili Reklam”
sloganını kendisine ilke edinmiştir.

Yüz binlerce dinleyici;
Radyo NET’in kaliteli müzikleriyle eğleniyor,
doğru haberleriyle bilgileniyor.
Üretici ve satıcılar da;
reklâmları konusunda,
Radyo NET’in
“Deneyimli Reklâm Kadrosu”‘na güveniyor.

Çünkü;
Radyo NET;
reklâm uygulamasının stratejide öngörülen hedefe
ancak doğru bir ekip ve doğru bir zamanlama ile
ulaşabileceğine inandı.
Reklâmcılığın bir tanıtım, iletişim, pazarlama
ve satış hedefine yönelik olduğunu bildiği gibi,
reklâmverene imaj ve prestij kazandırdığını da unutmadı.

Radyo NET’in yayın çizgisini,
reklâm satış hedefini bilen Konya’lı reklâm verenin yanı sıra,
Konya dışından da birçok seçkin firma ve reklâm ajansı,
hedef kitleye hesaplı ve en kısa yoldan ulaştı.

Firmaların ulusal kampanya planlamasında,
hedef kitleye ulaşmasını engelleyen
stratejik hatalara düşmemesi için,
pilot bölge seçilen illerde uygulanan
yerel kampanyalar daha çok başarıya ulaşmaktadır.

Bulunduğu ilin sosyo-ekonomik yapısını iyi bilen
Radyo NET,
bölgeye ait özellikleri de dikkate alarak,
daha geniş hedef kitleye ulaşmış…
ve reklâmverenlerin satış grafiğinde
gözle görülür artışlar sağlamıştır.

Ticari bir zihniyetle düşünülürse;
daha fazla kişiye ulaşılabilen, bir grubun, bir cemaatin,
ya da bir siyasi organizasyonun himayesine girmeden
halkının tümünü ayrım gözetmeden kucaklayan,
“KALİTELİ” bir “RADYO”, sizi daha “NET” tanıtır…

TÜM BU ÖZELLİKLERİ İÇ ANADOLU’NUN
EN BÜYÜK ŞEHİRLERİNDEN KONYA’DA SADECE BİR RADYO TAŞIYOR;


  Yapılan araştırmalarda, dinleyici profili bakımından,
   Radyo NET daima en seçkin  dinleyici kitlesini elinde tutmuştur.

   Radyo NET dinleyenlerinin:
          %33,8’i     üniversite,
          %37,6’sı    lise,
          %21,3’ü    ortaokul,
          %7,3’ü      ise diğer grup eğitim düzeyindedir.

          %24,5’i      serbest meslek (esnaf, işadamı…),
          %17,2’si    ev hanımı,
          %12,9’u     işçi-memur,
          %24’ü       ise diğer meslek gruplarındadır…

          %46.6’sı     erkek,
          %53.4’ü     bayan.

          %42.2’si     20-33 yaş arası,
          %29.6’sı     33-50 yaş arası,
          %18,3’ü     15-20 yaş arası,
          %7,1’i        50-65 yaş arası,
          %2.8’i        diğer yaş gruplarında yer almaktadırbelli saatlerinde Türkçe sözlü pop müzik dışında, müziğin diğer türlerine de belli saatlerde yer vermiştir. İlk kez blues ve jazz üzerine programlar, Klasik Batı Müziği’nin önemli eserleri konusunda uzman programcılar tarafından hazırlanıp sunulmuştur. Müziğin evrensel ruhunu yerel bir radyo istasyonundan yaymayı başararak Konya’da farklı bir yere sahip olmuştur. Türk müziğinin ustaları, Klasik Osmanlı Müziği, Türk Halk Müziği de yine konuya vakıf, müzik bilgisi yüksek programcıların sunumuyla Radyo Nette kendisine yer bulmuştur.

Radyo ve dinleyicisi arasında özel bir bağ kuruludur. Bu bağ; hedef kitlelerine ulaşmak, zihinlerinde yer edinmek isteyen firmalar için dinleyiciye güven veren bir köprü görevi görür. Bu nedenle ulusal firmalar için yerel radyoların yeri hep özel olmuştur. Ulusal firma açısından, yerel radyonun hedef kitleye ulaşma kabiliyeti diğer mecralarla kıyaslandığında eşsizdir.

Radyo dinlerken hayal gücü devreye girer, sesler zihinlere resimler çizer, bu yönüyle tıpkı kitap okumak gibidir radyo dinlemek ve radyo asla bitmeyecek en renkli, en fantastik yayın mecrasıdır. Radyo Net de yıllarca dinleyenlerine en güzel, en renkli sesleri duyurmanın kıvancını yaşamıştır. Dinleyicileriyle yıllarca süren ve kopmamacasına kurulan bağlar nesilden nesile yenileniyor ve Radyo Net çağın yeniliklerini geçmişin tecrübesiyle harmanlayıp ilklerin radyosu olmaya devam ediyor

Güzel yurdumuzun sayılı büyükşehirlerinden olan Konya’da; 1993’ten bu yana, FM 105.5 frekansından 24 Saat kesintisiz yayın yapan Radyo NET, “Güvenilir Haber, Kaliteli Müzik, Etkili Reklam” sloganını kendisine ilke edinmiştir. Yüz binlerce dinleyici; Radyo NET’in kaliteli müzikleriyle eğleniyor, doğru haberleriyle bilgileniyor. Üretici ve satıcılar da; reklâmları konusunda, Radyo NET’in “Deneyimli Reklâm Kadrosu”‘na güveniyor.

Çünkü

Radyo NET;

reklâm uygulamasının stratejide öngörülen hedefe ancak doğru bir ekip ve doğru bir zamanlama ile ulaşabileceğine inandı. Reklamcılığın bir tanıtım, iletişim, pazarlama ve satış hedefine yönelik olduğunu bildiği gibi, reklâm verene imaj ve saygınlık kazandırdığını da unutmadı. Radyo Net’in yayın çizgisini, reklâm satış hedefini bilen Konya ’lı reklâm verenin yanı sıra, Konya dışından da birçok seçkin firma ve reklâm ajansı, hedef kitleye hesaplı ve en kısa yoldan ulaştı. Firmaların ulusal kampanya planlamasında, hedef kitleye ulaşmasını engelleyen stratejik hatalara düşmemesi için, pilot bölge seçilen illerde uygulanan yerel kampanyalar daha çok başarıya ulaşmaktadır. Bulunduğu ilin sosyo-ekonomik yapısını iyi bilen Radyo NET, bölgeye ait özellikleri de dikkate alarak, daha geniş hedef kitleye ulaşmış… Ve reklâm verenlerin satış grafiğinde gözle görülür artışlar sağlamıştır. Ticari bir zihniyetle düşünülürse; daha fazla kişiye ulaşılabilen, bir grubun, bir cemaatin, ya da bir siyasi organizasyonun himayesine girmeden halkının tümünü ayrım gözetmeden kucaklayan, “KALİTELİ” bir “RADYO”, sizi daha “NET” tanıtır…

TÜM BU ÖZELLİKLERİ İÇ ANADOLU’NUN EN BÜYÜK ŞEHİRLERİNDEN KONYA’DA SADECE BİR RADYO TAŞIYOR;

Yapılan araştırmalarda, dinleyici profili bakımından, Radyo NET daima en seçkin dinleyici kitlesini elinde tutmuştur.

Radyo NET dinleyenlerinin:
%33,8’i : üniversite,
%37,6’sı:lise,
%21,3’ü: ortaokul,
%7,3’ü: ise diğer grup eğitim düzeyindedir.

%24,5’i :serbest meslek (esnaf, işadamı…),
%17,2’si :ev hanımı,
%12,9’u :işçi-memur,
%24’ü :ise diğer meslek gruplarındadır…

%46.6’sı: erkek,
%53.4’ü : bayan.

%42.2’si: 20-33 yaş arası,
%29.6’sı :33-50 yaş arası,
%18,3’ü : 15-20 yaş arası,
%7,1’i 50-65 yaş arası,
%2.8’i diğer yaş gruplarında yer almaktadır.